Historia om Volda Ørsta Flyklubb

Vi er ein kombinert motor-/mikro-/modellflyklubb som held til på Ørsta/Volda lufthamn, Hovden – midt mellom bygdebyane Volda og Ørsta.
Klubben har omlag 85 medlemmar.

Flyklubben vart stifta 20. august 1939. Klubben har vore eit samlingspunkt for fleire forskjelllige luftsportsaktivitetar på Søre Sunnmøre. I perioda før flyplassen vart bygd var det flyaktivitet blant anna på Rotevatnet i Volda med motor- og seglfly. Då flyplassen vart opna i 1971, bygde klubben hangar der, og sidan den gong har klubben hatt base på Hovden. Klubben er underlagt NLF (Norsk Luftsportforbund). I 2003 slo motor- og mikroflyklubben seg saman, og idag har klubben felles styre og økonomi, men eigne fagsjefar.

Vi disponerer ein Reims/Cessna 172 som klubb- og skulefly på motorsida, medan det er fleire mikro-/motorfly i privat eige. Flyklubben skal i løpet av våren 2017 byggja ny hangar ved sida av Widerøe sin hangar som skal nyttast av flyklubben og Avinor.