Kva kostar det?

Det er kostbart å ta flysertifikat, og denne oversikta skal hjelpe deg med å danne eit realistisk bilete over dei aller fleste av kostnadane ved å ta ut eit PPL(A) sertifikat. Dette er minstekravet, og dei fleste vil nok ligge litt over minimumskravet på 45 timar. Ein bør difor ta med nokre ekstra timar i beregninga.

Eventuelle teorikveldar/kurs i regi av Volda Ørsta Flyklubb er ikkje tatt med i beregninga.

Merk: Ved forhåndsbetaling av 12-timerspakker i flyleige, vil timepris bli redusert med 200kr. Dermed vil flyleige være 1200kr/timen for deg som skal fly eit LAPL/PPL program. Dette er sannsynligvis landets billigaste Cessna 172.