Kva kostar det?

Det er kostbart å ta flysertifikat, og denne oversikta skal hjelpe deg med å danne eit realistisk bilete over dei aller fleste av kostnadane ved å ta ut eit PPL(A) sertifikat. Dette er minstekravet, og dei fleste vil nok ligge litt over minimumskravet på 45 timar. Ein bør difor ta med nokre ekstra timar i beregninga.

Eventuell teoriundervisning/kursing/blokkbrief kjem i tillegg.