Adgangskort

Ferdsel inne på flyside (airside) på Ørsta Volda lufthavn Hovden krever ID-kort fra Avinor. Dersom du er nytt medlem i flyklubben er du derfor nødt til å skaffe deg dette når du skal begynne å fly. Under har vi forsøkt å beskrive anskaffelsesprosessen så utfyllende som mulig. I vårt virke er det ikkje nødvendig med tilgang til security.

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre ett eller flere av disse tre stegene.
Du kan sende inn søknad for alle tre samtidig, men selve ID-kortet kan ikke utstedes før alt er behandlet og godkjent. Det kan lønne seg å bestille politiattest så fort du vet at du må ha bakgrunnssjekk.

1. Søknad om ID-kort

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må søke om dette ved å bruke søknadsskjemaet til Avinor. Du velger Søk om ID-kort og Søk om lokalt ID-kort. Når du har fullført søknadsskjemaet blir den sendt til din oppdragsgiver for behandling, følg søknadsgangen på Mitt ID-kort.

Her skal arbeidsgiver og oppdragsgiver være Volda Ørsta Flyklubb, og stilling Pilot eller ein annan funksjon dersom du har det. Når søknaden er sendt vil den bli behandlet av klubbens ID-kortansvarlig.

NB! Det er viktig at du følger oppskrifta til Avinor ved bestilling av kort. Det er blant anna visuelle krav til biletet du vel, og søknadar som ikkje oppfyller krava vil bli avslått. Dette medfører også meirarbeid for kortbestiller i klubben.

2. Kurs

Alle som søkjer om Avinor ID-kort må gjennomgå sertifisering og opplæring for bruk av området inne på lufthamna. Kurs som må gjennomføres blir tilgjengelig på Mitt ID-kort etter at søknaden din om ID-kort er behandlet. Dette blir du varslet om på SMS. Du trenger typisk kursene «Airside Safety» og «Grunnkurs ID-kort«.

4. PFLY-autorisasjon

Du kan som privatflyger søke om PFLY-autorisasjon. Dette gir deg mulighet til å benytte Avinors flyplasser utenom åpningstid. Gjer deg grundig kjent med avtalen du signerer, og etterlev dei krava som stillast.

19. Juni 2020 ble ordningen med ID-kort for PFLY autorisasjon erstattet med elektronisk ordning. Allmennflygere kan inngå PFLY-avtale med Avinor,og den signeres i NLFs kompetanseportal.

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren enten ha motorflysertifikat med gyldige rettigheter (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL), eller gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere. Dessuten er det et krav at flygeren har gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal.

Les mer om ordningen her:

http://nlf.no/forbund/ny-pfly-l-sning-fra-19-juni-2020

4. Utlevering av adgangskort

Etter at du har fått søkt om ID-kort, gjort ferdig kurs og ID-kortet har blitt produsert er tida inne for å få utlevert kortet. Det du må gjere er å ta kontakt med lufthavnsvakta og avtale tid og stad. Det er Avinor som gjennomfører bli kjent runda.

Tapt kort?

Eit slitt eller tapt kort må meldes på «Mitt ID-kort» på avinor.no/idkort.

Eg har ikkje brukt ID-kortet mitt på ei stund, og det fungerer ikke lenger. Kva gjer eg?

Alle ID-kort blir sperra når det ikkje er brukt på seks måneder. For å åpne ID-kortet for bruk igjen må du gjennomføre kurset ‘Oppfriskningskurs Security’ på Mitt ID-kort, i tillegg til at kortbestiller hos din oppdragsgiver må sende en skriftlig bekreftelse på aktivering av ID-kortet ditt til ditt lokale ID-kontor eller idkontor@avinor.no.

Benytter du ID-kortet ditt så sjeldent at det blir suspendert, må du vurdere om du har tenesteleg behov – som er kravet for å få utstedt ID-kort. Dersom du ikkje lenger har behov for ID-kort skal du varsle kortbestillar i klubben (ID-kort ansvarleg). Då skal kortet leverast inn.


Spørsmål?

Spørsmål om søknadsprosessen skal primært rettes til ID-kortansvarlig Werner Riksheim på werner@voldaorstaflyklubb.no eller på telefon 908 96 202.

ID-kontoret Gardermoen
64 81 20 25
idkontor@avinor.no

Luftfartstilsynet vandelskontoret
75 58 50 00
vandelskontroll@caa.no

Avinor, Ørsta Volda Lufthamn
67 03 20 90