ID-Kort

Ferdsel inne på flyside (airside) på Ørsta Volda lufthavn Hovden krever ID-kort fra Avinor. Dersom du er nytt medlem i flyklubben er du derfor nødt til å skaffe deg dette når du skal begynne å fly. Under har vi forsøkt å beskrive anskaffelsesprosessen så utfyllende som mulig. I vårt virke er det ikke nødvendig med tilgang til Security.

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre ett eller flere av disse tre stegene.
Du kan sende inn søknad for alle tre samtidig, men selve ID-kortet kan ikke utstedes før alt er behandlet og godkjent. Det kan lønne seg å bestille politiattest så fort du vet at du må ha bakgrunnssjekk.

1. Søknad om ID-kort

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må søke om dette ved å bruke søknadsskjemaet til Avinor. Du velger Søk om ID-kort og Søk om lokalt ID-kort. Når du har fullført søknadsskjemaet blir den sendt til din oppdragsgiver for behandling, følg søknadsgangen på Mitt ID-kort.

Her skal arbeidsgiver og oppdragsgiver være Volda Ørsta Flyklubb, og stilling Pilot. Skal du ha andre funksjonar enn pilot kontakt ID-kort ansvarlig. Når søknaden er sendt vil den bli behandlet av klubbens ID-kortansvarlig.

Siden dine rettigheter og lisenser ikke alltid ligger inne i NLF sitt medlemssystem må dette dokumenteres når ein søker om kort. Ta kontakt med ID-Kort ansvarleg.

2. Kurs

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre minst ett nettkurs, de fleste må gjennomføre flere. Kurs som må gjennomføres blir tilgjengelig på Mitt ID-kort etter at søknaden din om ID-kort er behandlet. Dette blir du varslet om på SMS. Du trenger typisk kursene “Flyplassikkerhet” og Grunnkurs ID-kort.

PFLY-autorisasjon

Du kan som privatflyger søke om PFLY-autorisasjon. Dette gir deg mulighet til å benytte avinors flyplasser utenom åpningstid. 

19. Juni 2020 ble ordningen med ID-kort for PFLY autorisasjon erstattet med elektronisk ordning. Allmennflygere kan inngå PFLY-avtale med Avinor,og den signeres i NLFs kompetanseportal.

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren enten ha motorflysertifikat med gyldige rettigheter (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL), eller gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere. Dessuten er det et krav at flygeren har gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal.

Les mer om ordningen her:

http://nlf.no/forbund/ny-pfly-l-sning-fra-19-juni-2020

Utlevering av adgangskort

Det er Aviror som utleverer Avinor ID-kort på Volda Ørsta lufthavn Hovden. Det er lurt å kontakte Avinor for utlevering før du skal hente det for å avtale tid.

Mista kortet?

Et slitt eller tapt kort må meldes på «Mitt ID-kort» på avinor.no/idkort.

Jeg har ikke brukt ID-kortet mitt på en stund, må jeg gjøre noe?

Alle ID-kort blir sperret når det ikke er brukt på seks måneder. For å åpne ID-kortet for bruk igjen må du gjennomføre kurset ‘Oppfriskningskurs Security’ på Mitt ID-kort, i tillegg til at kortbestiller hos din oppdragsgiver må sende en skriftlig bekreftelse på aktivering av ID-kortet ditt til ditt lokale ID-kontor eller idkontor@avinor.no.


Spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen skal primært rettes til ID-kortansvarlig Werner Riksheim på werner@voldaorstaflyklubb.no eller på telefon 908 96 202.

ID-kontoret Gardermoen
64 81 20 25
idkontor@avinor.no

Luftfartstilsynet vandelskontoret
75 58 50 00
vandelskontroll@caa.no