Vaktordning

Vakttelefon: +47 414 29 013

Bemanna 24/7 – vidarekopling er aktivert, vennligst hold linja til vi svarer.

Kontaktinformasjon til korpsleiar og nestleiar finn du ved å trykke her.

NFLs Flytjeneste er en offentlig godkjent ressurs, organisert under Frivilliges Organisasjoners Rednings Forum (FORF). Flytjenesten Volda/Ørsta er den eneste mellom Bergen og Trondheim. Flykorpset består av frivillige piloter og observatører. Det stilles krav til erfaring og trening til pilotenen i tjenesten. Alle aktører ombord gjennomgår årlig kursing i SAR (Search and Rescue), rutiner og bruk av utstyr inkl. nødnett.

Volda Ørsta Flyklubb utdanner ca 10 piloter i året og har som mål å tilby alle elever moglegheita til å bli frivillig i Flytjenesten. Dette er eit svært attraktivt tilbod som gjer det mogleg å vedlikehalde flyferdigheitene og utvikle seg som pilot. Ikkje minst er det også meiningsfullt å kunne bidra til samfunnet gjennom hobbyen sin.

Fly egner seg godt til

 • Søk i fjellterreng, myrområder, områder med mye vann og glissen skog
 • Søk langs veger og stier i og ut av det aktuelle leteområdet
 • Søk langs strandlinjer, vassdrag, over grunt vann og rundt holmer og skjær
 • Søk veg vanskelig tilgjengelige hytter o.l. der savnet kan ha tatt seg inn
 • Oppretting av samband med eller transmittering til mannskaper i terrenget.

Flykorpset kan også bistå med følgende tjenester

 • Lokalisere biler eller assistere utrykningsmanskaper i bil.
 • Frakte redningshunder og personell fram til flyplassens nærmeste ulykkesstedet
 • Lokalisere båter og flytende objekter

Normalt vil det være 3 personer ombord i et søk. Det brukes kun fullsertifiserte fly som ekskluderer mikro og eksperimentelle fly. Ombord i flyet har vi nødnett terminal, kamera og kartplotter. Bilder, GPS posisjon og kart-trekk kan sendes fra flyet via GSM nettet.

Flytjenesten Volda/Ørsta har vakttelefon som er betjent 24 timer i døgnet. Vi er listet i det nasjonale felles ressursregisteret, slik nødetatene kan raskt nå oss. Ved utkalling vil vår responstid være avhengig av hvor langt unna de aktuelle besetningene er. Metereologiske- og lysforhold vil påvirke om Flytjenesten kan utføre et oppdrag. Denne bedømmingen ligger utelukkende hos fartøysjefen (piloten).Flytjenesten gir oss som flyr småfly, en meningsfull og samfunsnyttig grunn til å utføre vår hobby. Vi ønsker å bli brukt. Vi kurser oss kontinuerlig og trener på dette. Men vi blir dyktigst om vi blir brukt.

Nytt søk og redningsfly

Publisert: 03.02.2022

Volda Ørsta Flyklubb har gleden av å presentere vårt siste tilskot i flyparken. For å øke vår kapasitet i søk og redningsoppdrag har vi investert i ein Cessna C177RG «Cardinal» som har utmerka kapasiteter for bruk i Flytjenesten.

Prosjektet hadde ikkje vore gjennomførbart utan medlemmane i klubben, SpareBank1 Søre Sunnmøre og andre sponsorer som har bidratt.

Vi ser fram til å sjekke ut mannskapet våre på flytypen og kunne bidra i enda større grad i redningsaksjoner.

PS: Bildet til høgre er eit eksempel og det er ikkje det aktuelle flyet.

Fokuspunkter 2022

Publisert: 20.12.2021

 • Samarbeid med frivillige aktører og lokalt Politi.
 • Rekruttering av fleire frivillige til dei ulike rollene ombord i fly.
 • Utarbeiding av SOP (standard operating procedure) som igjen gir oss et godt grunnlag for utdanning av nye frivillige.
 • Oppgradering av utstyr brukt ifbm søk og redning.
 • Innkjøp av nytt fly som skal øke vår kapasitet i den frivillige redningstenesta.

Status 2021

Publisert 21.06.2021

I 2021 har vi hatt fleire skarpe oppdrag i tillegg til lokale øvelser. Den årlege øvelsen i Hattfjelldal blei avlyst både i 2020/21 som følger av COVID-19 pandemien men vi håper at vi no går mot andre tider og at det igjen kan arrangerast storøvelse i Nord Norge.

Vi har dei siste året flydd nærmare 60 timar fordelt på øvelser og skarpe oppdrag innen SAR (search-and-rescue). Vi har god kapasitet til å kunne fungere som ei forlenga arm til HRS/lokalt Politi. Det er planlagt fleire øvelsar innen året er omme.

Nasjonal øvelse 2018

Publisert: 31.09.2018

LN-FAG parkert i Hattfjelldal i 2018 klar for den årlige øvelsen med flytjenesten. Kvar haust er det ny øvelse med fokus på SAR flyging (search and rescue), transport av hunder i forbindelse med leiteaksjoner og administrative oppgaver på bakken.

Øvelsen i slutten av August 2020 var en suksess med oppdrag innen transport av hundeekvipasjer og fleire funn i søk og redningsoppdrag. Det blei produsert 15 timar i lufta.

Vi køyrer frå tid til annen lokale øvelser, og ønsker å samkjøre andre frivillige og lokalt Politi for å vise kva vi kan bidra med.