NLF Flytjenesten

NFLs Flytjeneste er en offentlig godkjent ressurs, organisert under Frivilliges Organisasjoners Rednings Forum (FORF). Flytjenesten Volda/Ørsta er den eneste mellom Bergen og Trondheim. Flykorpset består av frivillige piloter og observatører. Det stilles krav til erfaring og trening til pilotenen i tjenesten. Alle aktører ombord gjennomgår årlig kursing i SAR (Search and Rescue), rutiner og bruk av utstyr inkl. nødnett.

Fly egner seg godt til:

  • Søk i fjellterreng, myrområder, områder med mye vann og glissen skog
  • Søk langs veger og stier i og ut av det aktuelle leteområdet
  • Søk langs strandlinjer, vassdrag, over grunt vann og rundt holmer og skjær
  • Søk veg vanskelig tilgjengelige hytter o.l. der savnet kan ha tatt seg inn
  • Oppretting av samband med eller transmittering til mannskaper i terrenget.

Flykorpset kan også bistå med følgende tjenester:

  • Lokalisere biler eller assistere utrykningsmanskaper i bil.
  • Frakte redningshunder og personell fram til flyplassens nærmeste ulykkesstedet
  • Lokalisere båter og flytende objekter

Normalt vil det være 3 personer ombord i et søk. Det brukes kun fullsertifiserte fly som ekskluderer mikro og eksperimentelle fly. Ombord i flyet har vi nødnett terminal, kamera og kartplotter. Bilder, GPS posisjon og kart-trekk kan sendes fra flyet via GSM nettet.

Flytjenesten Volda/Ørsta har vakttelefon som er betjent 24 timer i døgnet. Vi er listet i det nasjonale felles ressursregisteret, slik nødetatene kan raskt nå oss. Ved utkalling vil vår responstid være avhengig av hvor langt unna de aktuelle besetningene er. Metereologiske- og lysforhold vil påvirke om Flytjenesten kan utføre et oppdrag. Denne bedømmingen ligger utelukkende hos fartøysjefen (piloten).Flytjenesten gir oss som flyr småfly, en meningsfull og samfunsnyttig grunn til å utføre vår hobby. Vi ønsker å bli brukt. Vi kurser oss kontinuerlig og trener på dette. Men vi blir dyktigst om vi blir brukt.

LN-FAG parkert i Hattfjelldal i 2018 klar for den årlige øvelsen med flytjenesten. Kvar haust er det ny øvelse med fokus på SAR flyging (search and rescue), transport av hunder i forbindelse med leiteaksjoner og administrative oppgaver på bakken.

Øvelsen i slutten av August 2020 var en suksess med oppdrag innen transport av hundeekvipasjer og fleire funn i søk og redningsoppdrag. Det blei produsert 15 timar i lufta.

Vi køyrer frå tid til annen lokale øvelser, og ønsker å samkjøre andre frivillige og lokalt Politi for å vise kva vi kan bidra med.