Flyskule Sportsfly

Skuleflyet LN-YEW

Går du med ein draum om å bli flygar? Det kan vår skule hjelpe deg med!

Ved Volda Ørsta Flyklubb har vi lang erfaring med skuling og kursing av elever.
Her får du lære å flyge i spektakulær natur med kystklima fjell og fjordar og gode værforhold for flyging.

Før man får fly alene må man ha fullført teoriprøve som kan avlegges under kontroll av opplæringsansvarlig i klubben. Volda Ørsta Flyklubb har egne teorikurs for mikroflyging samt egne instruktører.

For å få vite meir om mikroflyging og vegen til mikroflybeviset kan du fylgje linken til
Norges Luftsportforbund (NLF), Mikroflyseksjonen.

Her er ei oversikt over instruktørene i klubben som gir skuling på mikrofly.
Ta kontakt direkte for å avtale flyging.

Per Ivar Solheim, telefon 918 52 771

Hvordan får jeg sertifikat?
Du må ha fylt 17 år for å få sertifikat, som mer korrekt kalles mikroflybevis.
Imidlertid kan du begynne opplæringen etter fylte 16 år.
Først og fremst må du ha en teoriopplæring.
Mange klubber arrangerer teoriundervisning til mikroflybeviset i studiegrupper eller som klasseundervisning.
Et slikt kurs tar mellom åtte og 12 uker, og omfatter følgende fag:

 • Lover og bestemmelser – om luftens trafikkregler og vårt sikkerhetssystem.
 • Navigasjon – om planlegging av en flytur.
 • Meteorologi – om værets betydning for flyging.
 • Aerodynamikk – om de grunnleggende flyteorier.
 • Motor og propell – om motorene vi bruker i mikrofly
 • Teknisk vedlikehold – om flyets deler og deres vedlikehold
 • Instrumenter og utstyr – hva som kreves og hvordan de virker
 • Airmanship og Operasjonelle prosedyrer – om sikkerhet og flygerskjønn
 • Menneskelige ytelser og begrensninger – et frivillig tilleggsfag (ikke obligatorisk)
 • Flytelefonistsertifikatet – et frivillig tilleggsfag som anbefales på det sterkeste.
 • Flysikkerhet er en integrert del av alle fagene.

Pensum er fra teoribøkene til LAPL(A) og PPL(A) sertifikat (Privatflyger).
For å sjekke når og hvor det avholdes teorikurs, se etter oppslag på NLF Mikroflyseksjonens nettsider.

Legeerklæring
En betingelse for å kunne fly alene (soloflyging), er at man har gjennomgått en legesjekk hos en vanlig lege.
Last ned legeskjema og et ark til å lime rundt en C5 konvolutt fra disse nettsidene, og ta dette med til legen.
Denne fyller ut skjemaet og krysser av på arket utenpå konvolutten.
En bekjent som kjenner deg godt skal deretter attestere på baksiden av denne at du ikke lider av epilepsi (fallesyke).
Konvolutten skal senere sendes til Norges Luftsportforbund sammen med søknaden for utstedelse av elevbevis eller fullt bevis.
De medisinske kravene er noe mindre enn til LAPL(A) og PPL(A) sertifikatene (privatflyger), og legeundersøkelsen er derfor rimeligere.
Fornyelse av legepapirene er for de under 40år hvert 5. år, de mellom 40 og 50 hvert 2. år, og de fra 50 og eldre hvert år.
Fornyelsen kan utføres opptil 45 dager før siste gyldighetsdato for å beholde den opprinnelige utløpsdatoen.
For de som har gyldige legepapirer LAPL(A) eller høyere sertifikater PPL, så gjelder de også for mikroflyging.

Elevbevis
Alle som skal ta opplæring i mikroflyging må skaffe seg et elevbevis.
Dette utstedes av Norges Luftsportforbund, som kan nås på telefon 23 01 04 50 eller post@nlf.no.

Praktisk flyopplæring
Den praktiske opplæringen kan starte så snart du har fått elevbeviset og er blitt medlem av en mikroflyklubb og dermed også medlem av Norges Luftsportforbund.
De fleste klubbene har instruktører som foreta den praktiske opplæringen til såvel vektskift som rorkontroll.
Ofte har klubbene spesialisert seg på en av typene slik at man skal velge klubb etter hva slags kategori mikrofly man ønsker å lære å fly.
Vær oppmerksom på at disse to kategoriene styres med helt motsatte bevegelser av stikke eller bøyle, derfor frarådes det at man lærer seg å fly begge flytypene i samme periode.
I begynnelsen er det en meget uvant følelse å styre et fly i alle tre plan.
De første timene føler de fleste seg ganske hjelpeløse og synes det er altfor mange ting å tenke på til samme tid.
Særlig fly med halehjul er vanskeligere å håndtere under start og landing, og krever større doser med trening for å beherskes.
Belønningen ligger i at «mestrer du et halehjulsfly – da kan du fly alt som er».
Særlig på ujevnt underlag og snø er det en stor fordel med halehjulsfly fordi et nesehjul er veldig utsatt for å skades i skarpe dumper, pluss at det har en tendens til å skrubbe godt på snøføre før man får opp farten.
Etter en tids flyging er det den instinktive flyfølelsen som tar over finstyringen, og oppmerksomheten glir gradvis over på utsikten og hvor man flyr istedenfor på instrumentene og vingetuppene.
Det er virkelig da den store gleden ved flygingen for alvor melder seg.
Dine flytimer noteres i din egen loggbok, som fås kjøpt i Pilotbutikken eller gjennom klubben, og de attesteres av instruktøren for hver time.
Den praktiske skoling noteres på et eget opplæringsskjema (progresjonskort), som kommenteres og signeres av instruktøren etter hvert som du behersker den enkelte disiplin.
På denne måten kan eleven selv følge med på sin egen utvikling og hele tiden vite hvor langt og vellykket en har kommet i opplæringen.
Progresjonskortet får du av instruktøren, eller du kan laste det ned fra skoledokumenter på våre nettsider og skrive det ut selv.
Skolehåndboka for rorkontroll kan du laste ned her: http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/nlf-mfs_skolehandbok_2016.pdf

Soloflyging
Etter et øvelsesprogram med instruktør som tar mellom 15 og 20 flytimer, og du viser at du er helt fortrolig med flyet, er du kanskje klar til soloflyging.
Etter vel overstått solo under oppsikt av instruktøren og dennes signatur i din flygetidsbok, kan du nå fly alene i et begrenset geografisk område under instruktørens direkte kontroll etter avtale om fortsatte øvelser som skal trenes på.
Betingelsen er at legesjekken og alle teoriprøvene er bestått.
Ut over den elementære flygeundervisningen omfatter skoleprogrammet også sjekk av flyet, gjennomgang av flyets håndbok, svingteknikk, navigasjon, steiling rett fram og under sving samt landing uten hjelp av motor.

Fullt mikroflybevis 
Etter minimum 25 til 30 timers flyging og når du føler deg klar for det, kan du gå opp til den endelige prøven med hovedinstruktør eller skolesjefen, der du skal vise at du kan planlegge og gjennomføre en lengre flytur til et område du ikke tidligere har fløyet til.
Du kan etter bestått prøve og med mikroflybeviset i lomma fritt fly hvor du vil og til alle våre flyplasser, og kan nå utforske landskapet og virkelig nyte flygingens gleder.

Passasjerutsjekk 
Du ønsker kanskje noen å dele opplevelsen med etter hvert, og da blir neste skritt en passasjertillatelse.
Etter minimum 50 timers flyging kan du ta passasjerutsjekk med instruktøren, der du skal vise at du kan tilrettelegge en flytur med en passasjer som er helt ukjent med hva dette innebærer.
Du blir også testet i håndteringen av flyet i kritisk lave hastigheter nær steilefart, og at du kan ta flyet ut av et begynnende spinn før dette får lov å utvikle seg.
Etter bestått utsjekk får du lov å fly ubegrenset med passasjer i to-seter mikrofly.
Passasjertillatelsen er kun gyldig når mikroflygeren i løpet av de siste 30 dager har utført minimum 5 start og landinger.

Fornyelse av mikroflybeviset
Mikroflygeren skal før flyging innenfor de siste 24 måneder ha avlagt en periodisk flygetrening (PFT) med instruktør av klasse 1 eller 2 på et mikrofly av samme kategori beviset gjelder for.
En PFT består av en teoriprøve pluss en kontroll av dine ferdigheter med utkikksrutiner, valg av flyruter og høyder, svinger, sakteflyging, steiling, avverging av spinn, landingsrunder og landinger.

Gjenopptagelse av utgått mikroflybevis
Mikroflygere som har hatt fullt mikroflybevis men latt dette utgå, kan få dette utstedt på nytt etter samme regler som fornyelse i avsnittet ovenfor. Instruktøren vil kunne avgjøre om kandidaten trenger flere skole- og teoritimer før beviset kan utstedes.

Utvidelse til et annet styresett 
For å utvide fra vektskift til tre-akse eller omvendt, skal hele skoleprogrammet i henhold til de respektive elevkortene følges. Det er instruktøren som da avgjør når kandidaten er klar til å fly opp til full prøve, men det vil normalt ta mellom 10 og 20 timer. Selve oppflygingen gjøres med en instruktør klasse 1.
Det skal også avlegges en teoretisk prøve på linje med PFT.

Veien videre til motorflysertifikat LAPL(A
De som har valgt rorkontroll (tre-akse), kan gå direkte videre for å ta sertifikat på motorfly (slike som Cessna, Piper osv).
Søkere til LAPL(A) må oppnå minst 30 timer total flytid som flyger i fly for å bli oppmeldt til sertifikatprøve.
Det registrerte lærerstedet kan kreditere inntil 50 prosent av disse flytimene fløyet i annen flykategori, for eksempel tre-akse mikrofly, seilfly og TMG (ref FCL.110.A).
Krediteringen gjennomføres som en skolesjekk beskrevet under punkt 4.12.4. (skolehåndbok versjon 6.1) http://nlf.no/motorfly/skoleh-ndboken-revisjon-6-fra-2009
All flytid må være dokumentert i loggbok, og kopi skal oppbevares i elevens mappe.

For de som vil ha høyere motorflysertifikat PPL(A) 
De som ønsker det «tyngre» Privatflygersertifikatet PPL-A, trenger minimum 45 flytimer.
I tillegg må en ta full eksamen i PPL(A) teorien etter JAR-FCL som har inkludert flytelefonisertifikatet.
Man kan på kreditt for ti prosent av sine mikroflytimer, begrenset oppad til ti timer, i de 45 obligatoriske timene.

Utvidelse av PPL(A) eller seilflybevis til mikroflybevis 
En rekke motorflygere og seilflygere ønsker også å fly mikrofly, og trenger da minst fem timer flyging til mikroflykonseptet med instruktør for å få fullt mikroflybevis.
En skal også gjennom en kurspakke med fem fag og avlegge teorieksamen i disse for å få utstedt fullt mikroflybevis.
Det kan faktisk være mer krevende å fly et mikrofly enn et gjennomsnittlig motorfly, og spesielt for de fly som har to-taktsmotorer er det mange egne og helt nødvendige hensyn å ta for å unngå motorstans i luften.
For å fly med passasjer skal en ha fløyet minimum 50 flytimer, hvorav minimum ti timer på mikrofly for de som er eller har vært innehaver av PPL(A) eller flygebevis på seilfly.

Flytelefonistsertifikat 
Dette er ikke obligatorisk for mikroflygere, men er noe alle mikroflygere bør ha for å kunne operere sikkert sammen med andre.
For å kunne fly inn til en flyplass med tårn- eller informasjonstjeneste er flytelefonisertifikatet et krav.

Slik kan du få det i fem punkter:

Hva koster alt dette?

Til mikroflybeviset skal du regne med mellom 20 og 40 tusen kroner avhengig av skolefly og antall skoletimer.
Drift av eget fly koster foruten vedlikehold, som du selv foretar, årlig besiktning på 600 kroner pluss obligatorisk forsikring på 2000 kroner for en-seter og 2500 kroner for to-seter.

Ønsker man å ha en kaskoforsikring, koster dette fra to til ti prosent av flyets verdi.
Bensinforbruket ligger på mellom åtte og 20 liter per flytime, og bruker vanlig bilbensin.
Det vanligste er 98 oktan blyfri bilbensin uten alkohol, men man skal fylle med skinntrakt for å sile ut vann og annet rusk.
Ved å gå sammen om et internt kontrollsystem i klubben kan en få refundert avgiften på ca 5 kroner per liter av Skattevesenet ved kjøp av bensin på bensinstasjoner.

På mange flyplasser er det mulig å få flybensin av typene 100LL (blybensin beregnet på motorfly) og 91UL, en blyfri bensintype spesielt beregnet på lette flymotorer.
Prisen er omtrent som for bilbensin selv om den er avgiftsfri, og en får ikke refundert avgift for den.
Oktantallet for flybensin er målt med motoren under belastning (MON), mens den for bilbensin er målt med motoren på tomgang (RON).
Derfor er det rundt åtte – ti i forskjell på oktantallene, så f eks 91UL tilsvarer 100 oktan bilbensin.