Besøkande / Visitors

Har du tenkt å besøke oss på Ørsta Volda Hovden, så finn du informasjon om dette i drop down menyen. Du finn også nyttige lenker i «For Piloter menyen». Husk å sjekk oppdatert AIP og gjer deg kjent med prosedyrene som gjeld på ENOV.

I tilfelle du flyr til Hovden utafor ordinær åpningstid til lufthamna, skal ATC flight plan sendast inn og PPR (prior permission required) er obligatorisk. Det kan ein søke om på www.myppr.no.

#English version

Are you planning a visit to Ørsta Volda Lufthamn (ENOV)? Remember to read the NOTAMs and AIP thoroughly. The aerodrome is not available outside opening hours unless you have PFLY authorisation and PPR.

Fuel

Ørsta Volda Lufthamn har tilgjengleg 100LL og JET-A1.
Det er og ein bensinstasjon ca 200 meter frå flyplassen om ein vil ha MOGAS.

Volda Ørsta Flyklubb tilbyr i samarbeid med Flybunkringsservice og har 100LL AVGAS.
Tanken til flyklubben har ein kapasitet på 12.000 liter. Betaling skjer med kontantar (minibank i flyterminalen), bankkort, eller ved avtale om etterfakturering.

MOGAS: Sjølvbetent Shell-stasjon 200 meter frå flyplassen.

Ynskjer du å fylle 100 LL kontakt oss via Facebook-chat eller på fylgjande nummer / If you require 100LL, please contact us via Facebook-chat or by mail post@voldaorstaflyklubb.no.

#English version

Volda Ørsta Flightclub in cooperation with Flybunkringsservice A/S provide 100LL AVGAS for sale to general aviation pilots. Located at Hovden – ENOV, 23 NM south of Vigra, Ålesund, we are one of few airports between Bergen and Trondheim that has fuel available for sale. Our tank capacity is 12.000 liters. Payment can be done by cash (ATM inside airport terminal building), credit card, or bill.

Arrangements MUST be made in good time prior to arrival, via Facebook-chat or by mail post@voldaorstaflyklubb.no


MOGAS: Selfserved Shell-station 200 meter from the airport.

JET-A1 is provided by Avinor