FLYSKULEN

Volda Ørsta Flyklubb har skuleavdeling som driv opplæring til dei som ynskjer å ta flysertifkatet. Vi tilbyr opplæring og skuling til Sportsflybevis (tidligere. mikroflybevis), PPL(A), LAPL(A), Night rating og teoretisk støtteundervisning i klasserom.

Vi legg stor vekt på oppfølging av kvar einskild elev, og er ein svært aktiv klubb.